Wielkopostny Wieczór Uwielbienia! 21 marca

Wieczory Uwielbienia
Opublikowano w March 15, 2017
Lighthouse
    
      Pan Bóg zawsze znajdzie sposób żeby dotrzeć do serca człowieka, nawet najbardziej zagubionego i odrzuconego. W taki właśnie sposób odnalazł serce Tima Guenarda, który na najbliższym Wieczorze Uwielbienia podzieli się z nami swoim świadectwem przemiany, jakiej Bóg dokonał w jego życiu.
     Czym Pan Jezus chce nas zachwycić tym razem???  Czym zachwyca Pan Bóg w historii Tima? Przede wszystkim Miłością, Miłością i jeszcze raz Miłością… Miłością bez granic, oskarżeń i osądów.  
     Czytając historię Tima można na nowo zachwycić się potężną Miłość Boga. Niby tak często o niej słyszymy, mówimy, są to jednak nasze ograniczone wyobrażenia Jego Miłości. W tym świadectwie Pan Bóg mówi wprost „Nie ma dla mnie takiej nędzy, nie ma dla mnie takiego grzechu, którego bym nie mógł przezwyciężyć Swoją Miłością”. 
 
„Choćby wasze grzechy były jak szkarłat nad śnieg wybieleją, choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna” Iz 1, 18 .
   
     Przemieniająca Miłość i Dobroć Boga potrafi całkowicie przemienić serce człowieka. Wyrwać z głębin jego duszy korzenie nienawiści, pogardy, chęci zemsty i wlać życiodajną wodę, z której wypływa miłosierdzie, łaska i przebaczenie. 
 
„Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała” Ez 36, 25-26 . 
      Czy wierzysz, że Jezus chce i może przemienić Twoje życie? 
      Czy wierzysz, że On ma tę moc, aby całkowicie odmienić Twoje serce… Czy wierzysz?! 
      Jezus podczas swojej działalności tu na ziemi dokonał wielu uzdrowień, jednak warunkiem była ich wewnętrzna postawa serca, 
 
„Czy wierzysz, że mogę Cię uzdrowić?- Tak, wierzę Panie- Idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła!”
   
       Jezus nie dokonuje nadzwyczajnych cudów, to nasza dziecięca ufność w Boże Miłosierdzie prowadzi do przemiany naszego życia i serca. 
Jezus zaprasza Cię na najbliższy Wieczór Uwielbienia. Pragnie, abyś zachwycił się Jego Miłością na nowo. Chce tego wieczoru dotykać i przemieniać Twoje serce zgodnie z Jego zamysłem. 
 
      Czy odpowiesz na to zaproszenie? 
      Na co więc czekasz?! 
      Bóg może wszystko, ale tylko wtedy, gdy mu na to pozwolisz.

       Niech więc trwa Uwielbienie!!! 


©2017 Rzeszowskie Wieczory Uwielbienia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by: Michał Szczur