Rzeszowskie Wieczory Uwielbienia

Rzeszowskie Wieczory Uwielbienia odbywają się w każdy trzeci wtorek miesiąca o godzinie 18.00 w kościele pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie.
 

Ramowy plan Rzeszowskich Wieczorów Uwielbienia:

  • 18:00 Eucharystia
  • 19:00 Czuwanie modlitewne:
  • Pantomima
  • Katecheza
  • Modlitwa uwielbienia
  • Modlitwa o uzdrowienie
  • Indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

"Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec." J 4,23

Wieczór Uwielbienia jest takim właśnie czasem – czasem oddawania Bogu czci w Duchu i prawdzie. W Duchu Świętym, bo to On uzdalnia nas do modlitwy, i w prawdzie- prawdzie o nas samych.

To comiesięczne czuwanie modlitewne, podczas którego, zgodnie z otrzymanym charyzmatem, kierujemy do Boga modlitwę uwielbienia. W każdym cyklu Wieczorów (wrzesień-czerwiec) podejmujemy inną tematykę. Do tej pory były to "Owoce Ducha Świętego" i "Błogosławieństwa" z kazania na górze. W tym roku, idąc szlakiem biblijnych gór, rozważamy historię zbawienia.

Każdy Wieczór Uwielbienia rozpoczyna się Eucharystią, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego i największą modlitwą uwielbienia. Po Mszy Świętej diakonia dramy przedstawia pantomimę o treści ewangelizacyjnej, zgodnej z tematem Wieczoru, a później zaproszony przez nas gość głosi katechezę lub mówi świadectwo, również na rozważany temat. Następnie rozpoczynamy adorację Najświętszego Sakramentu. Modlitwę prowadzą kapłani z naszej Wspólnoty, śpiew animowany jest przez chór i muzyków. Diakonia tańca pomaga nam wejść w głąb modlitwy poprzez kroki i gesty. Wszystko skoncentrowane jest na Jezusie, którego adorujemy w postawie radosnego uwielbienia i zawierzenia Mu naszych spraw i naszego życia. Podczas Wieczoru kapłani pełnią posługę w konfesjonałach i można przystąpić do sakramentu spowiedzi świętej. Wieczór kończy się indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

"Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego." J 7,37-39

Wieczór Uwielbienia to czas Jezusa - czas, kiedy możesz spotkać Go osobiście, przyjąć Jego Ciało, nakarmić się Jego Słowem, dostąpić Jego miłosierdzia, otrzymać Jego przebaczenie, przyjąć Jego Ducha, otworzyć się na Jego miłość. To czas, w którym On jest Królem, On uzdrawia, działa cuda, On przechodzi pośród nas, tak, jak w pieśni: "Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie, cała ziemia śpiewa, śpiewa! Wielka radość na Syjonie, Król zstępuje z nieba, z nieba!".
 

 


©2017 Rzeszowskie Wieczory Uwielbienia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by: Michał Szczur