Diakonie


W ramach Wspólnoty Rzeszowskich Wieczorów Uwielbienia funkcjonuje wiele diakonii. Co to jest diakonia?

Diakonia - to SŁUŻBA:

  • na chwałę Pana Boga,

  • dla dobra Kościoła,

  • dla własnego pożytku.


Diakonia modlitewna - codziennie modlimy się na różańcu w intencjach, które otrzymujemy na skrzynkę modlitewną. Jeden z kapłanów modli się również w tych intencjach podczas cotygodniowych Eucharystii Wspólnoty. Modlimy się za siebie nawzajem wypraszając łaski oraz umocnienie Wspólnoty w miłości i jedności.
 

Chór - animujemy modlitwę śpiewem w czasie każdego Wieczoru Uwielbienia. Podejmujemy również posługę diakonii muzycznej podczas rekolekcji Festiwalu Wiary w Rzeszowie oraz przygotowań i obchodów Światowych Dni Młodzieży w diecezji rzeszowskiej. By przygotować nasze struny głosowe i przepony do wielbienia Pana Boga, regularnie spotykamy się na próbach.
Próby: poniedziałki 19.00-20.30
Miejsce: dom parafialny przy kościele pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie.
Odpowiedzialne: Honorata Kiwała, Karolina Potoczna.
Kontakt: muzyka.rzwu@gmail.com.

Band - w tym zespole rozwijamy nasze talenty, jakimi są uzdolnienia do gry na rożnych instrumentach, dzielimy się nimi z innymi i gramy na chwałę Bożą. Spotykamy się, aby wspólnie przygotować się do animowania modlitwy na Wieczorze Uwielbienia.
Próby: według ustaleń.
Odpowiedzialny: Rafał Kulasa.
Kontakt: muzyka.rzwu@gmail.com.

„Niech imię Jego czczą tańcem, niech grają Mu na bębnie i cytrze. Bo Pan lud swój miłuje, pokornych wieńczy zwycięstwem.” Ps 149, 3-4

Diakonia Uwielbienia Boga Tańcem - gdy czasami ciężko jest wielbić Pana słowami, można wejść w głąb modlitwy poprzez kroki i gesty. Dzięki tej modlitwie oddajemy cześć naszemu Panu, przebywamy z Nim i wyrażamy naszą duszę i serce. Nawet najprostszy ruch może być gestem zawierzenia się Panu Bogu, który zaprasza nas do ewangelizacji poprzez taniec na Jego chwałę! Tak jak św. Augustyn powiedział: „O Kościele, ciesz się w Panu, wykrzykuj z radości i tańcz!”. Spotkanie rozpoczynamy Koronką do Miłosierdzia Bożego, a następnie ćwiczymy i tworzymy nowe układy.
Próby: czwartki 16.30
Miejsce: Gimnazjum i Liceum Sióstr Prezentek w Rzeszowie (ul. Ks. Jałowego 1). 
Odpowiedzialna: Karolina Wotlińska.
Kontakt: taniec.rzwu@gmail.com

Diakonia Dramy - grupą teatralną, która na cotygodniowym spotkaniu, poprzez kreatywność i Ducha Świętego przygotowuje dramę/pantomimę, która jest przygotowana do tematu Wieczoru Uwielbienia. Jest to specyficzny rodzaj głoszenia Ewangelii, poprzez który w sposób obrazowy przedstawiane są sceny z życia każdego człowieka ale i też Boga w naszym życiu. W ten sposób, gestami i swoim ciałem wielbi Boga.
Próby: czwartki godz. 18.30.
Miejsce: Szkoła Sióstr Prezentek, ul. Ks. Jałowego 1
Opiekun grupy: ks. Marcin Duplaga, tel. 668 471 343.
Odpowiedzialni: Patrycja Fąfara, Dariusz Błaś.
Kontakt: drama.rzwu@gmail.com.

Diakonia medialna - chcemy, aby wiadomości o spotkaniu Jezusa, Dobrej Nowinie i o życiu chrześcijańskim naszej wspólnoty rozprzestrzeniały się jak najszerzej. Po to właśnie powstała diakonia medialna. Mamy kilka zadań do spełnienia: prowadzenie strony internetowej, tworzenie plakatów, ulotek, grafik, kontakt z gośćmi każdego Wieczoru Uwielbienia i partnerami medialnymi. Jesteśmy też od czasu do czasu na antenie rzeszowskiego Radia VIA, a dla naszych sympatyków umieszczamy nowinki na portalu Facebook. Prowadzimy również kanał w serwisie YouTube. Zapraszamy do współpracy z nami. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i na wszelką pomoc.
Odpowiedzialni: Klaudia Miesiąc, Maria Potoczna, Krzysztof Cisło.
Grafik: Jagoda Piróg.
Kontakt: media.rzwu@gmail.com.

Diakonia artystyczna - jesteśmy grupą artystyczną, która talentem manualnym wielbi Pana Boga. Cenimy sobie nowe pomysły i każde dodatkowe ręce chętne do pracy. Diakonia zajmuje się wykonywaniem różańców, wystrojem dolnego kościoła pw. Chrystusa Króla, ozdób w okresie świątecznym. Spotkania odbywają się zgodnie z potrzebą diakonii.
Odpowiedzialna: Dorota Ochmańska.

Diakonia rekolekcyjna - głównym zadaniem diakonii jest posługa podczas rekolekcji: muzyczna, liturgiczna, modlitewna oraz dzielenie się świadectwem swojego życia w Chrystusie.

Diakonia liturgiczna - poprzez posługę do Mszy Świętej i dbałość o piękno liturgii służymy Panu Bogu i wspólnocie Kościoła.

Diakonia techniczna - zajmuje się sprzętem, nagłośnieniem i transportem, czyli techniczną oprawą Wieczorów Uwielbienia. Diakonia, która jest mało widoczna, ale bez której nie byłoby tego, co zastajemy na Wieczorze.
Odpowiedzialny Eryk Malesa.

Jeśli chcesz przystąpić do naszej Wspólnoty, przyjdź we wtorek o godz. 19.00 na spotkanie modlitewne, a my, razem z Duchem Świętym, pomożemy Ci rozeznać, do jakiej diakonii posyła Cię Pan Jezus.

Serdecznie zapraszamy do Wspólnoty Rzeszowskich Wieczorów Uwielbienia!

 

 

 

 

©2017 Rzeszowskie Wieczory Uwielbienia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by: Michał Szczur