Historia

"Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi." Dz 1,7

Z przekonaniem możemy powiedzieć, że Rzeszowskie Wieczory Uwielbienia to dzieło Ducha Świętego. Cztery lata temu wzbudził On w sercach kilku osób pragnienie, by w Rzeszowie rozpocząć czuwania z modlitwą uwielbienia i modlitwą o uzdrowienie. Inicjatywa ta została podjęta w kościele pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie. Najpierw czuwania odbywały się w dolnym kościele w ramach czuwań pokolenia Jana Pawła II, później przeniosły się do górnego kościoła. Dzieło, początkowo pod nazwą "Inicjatywa Wieczory Uwielbienia", zaczęło się rozrastać. Czuwania gromadziły coraz więcej ludzi, a osoby pełniące posługę podczas Wieczorów zaczęły tworzyć wspólnotę.
 

"Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha"
J 3,8

Boży plan odnośnie naszej Wspólnoty zaskoczył już niejednego z nas i ciągle zaskakuje. Nikt bowiem nie przewidział, jak bardzo rozrośnie się dzieło Wieczorów i jak wielkie będzie przynosić owoce w naszych sercach i sercach wielu innych osób.

Jako Wspólnota podejmowaliśmy się już prowadzenia wieczorów uwielbienia poza Rzeszowem, co dało początek podobnym czuwaniom w okolicznych miejscowościach. Ewangelizowaliśmy śpiewając pieśni uwielbienia podczas Dni Papieskich. Mamy również na swoim koncie własne koncerty ewangelizacyjne, łączące w sobie uwielbienie śpiewem, tańcem i głoszenie Dobrej Nowiny poprzez dramę. Wspólnota pełni także posługę rekolekcyjną, głosząc Słowo i dając świadectwo chrześcijańskiego życia.

Ważnymi wydarzeniami dla członków Wspólnoty były wyjazdy rekolekcyjne oraz wyjazd do Francji w 2015 roku. Pojechaliśmy oficjalnie zaprosić młodych Francuzów na Światowe Dni Młodzieży do Polski, animowaliśmy tam Wieczór Uwielbienia i uczestniczyliśmy w polsko-francuskim czuwaniu uwielbieniowym.

Dużym corocznym przedsięwzięciem Wieczorów jest posługa podczas rekolekcji Festiwalu Wiary w Rzeszowie. Jesteśmy także diakonią muzyczną w przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 w diecezji rzeszowskiej.
 

"Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach." Dz 2,42

Rozwojowi dzieł ewangelizacji towarzyszył rozkwit Wspólnoty. Oprócz uczestnictwa w próbach, zaczęliśmy gromadzić się na regularnych spotkaniach modlitewnych i dzieleniu się Słowem Bożym. Obecnie gromadzimy się na cotygodniowej Eucharystii i spotkaniach formacyjnych. Powstawanie nowych diakonii we Wspólnocie, głębokie zaangażowanie kolejnych osób jest dla nas znakiem potwierdzenia Bożej woli odnośnie dzieła Wieczorów Uwielbienia.


©2017 Rzeszowskie Wieczory Uwielbienia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by: Michał Szczur